• Samenleven in eenheid èn verscheidenheid heeft een positief rendement.

  • Begrip voor elkaars achtergronden en waardering voor een ieders toegevoegde waarde.

 

één land één samenleving maakt zich sterk voor een Nederland dat kracht put uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor een ieders toegevoegde waarde. De basis ligt in gelijkwaardigheid en wederzijds respect. 

De laatste tijd staan die beginselen onder druk. Tolerantie wordt gezien als zwakte, diversiteit als gevaar. Eén land één samenleving wil weerstand bieden tegen die druk. Als boven-politieke beweging laten we zien hoe samenleven in eenheid en verscheidenheid mooi kan zijn. Het doel is mensen daadwerkelijk met elkaar te verbinden.

Spreekt dit aan? Wie mee wil bouwen aan een respectvolle samenleving wordt hierbij opgeroepen te tekenen voor één land één samenlevingdonateur te worden of zich als vrijwilliger in te zetten.

Nieuws

Prijsuitreiking Ambassade van de Verdraagzaamheid 2021

De nominaties zijn bekend

De prijsuitreiking is een initiatief van de Stichting Eén Land Eén Samenleving in samenwerking met het Paleis van de Verdraagzaamheid, met steun van de Haëlla Stichting en onder auspiciën van de Nederlandse Commissie van UNESCO.

Bekijk alle genomineerden!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Steun ons met een donatie

Help jij één land één samenleving met je donatie? Word donateur of steun on met een eenmalige donatie!