• Samenleven in eenheid èn verscheidenheid heeft een positief rendement.

  • Begrip voor elkaars achtergronden en waardering voor een ieders toegevoegde waarde.

 

één land één samenleving maakt zich sterk voor een Nederland dat kracht put uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor een ieders toegevoegde waarde. De basis ligt in gelijkwaardigheid en wederzijds respect. 

De laatste tijd staan die beginselen onder druk. Tolerantie wordt gezien als zwakte, diversiteit als gevaar. Eén land één samenleving wil weerstand bieden tegen die druk. Als boven-politieke beweging laten we zien hoe samenleven in eenheid en verscheidenheid mooi kan zijn. Het doel is mensen daadwerkelijk met elkaar te verbinden.

Spreekt dit aan? Wie mee wil bouwen aan een respectvolle samenleving wordt hierbij opgeroepen te tekenen voor één land één samenlevingdonateur te worden of zich als vrijwilliger in te zetten.

Flat style vector illustration, discuss social network, news, chat, dialogue speech bubbles

ONTMOETINGSDINERS

Nieuwe verbindingen buiten je bubbel?

Hoe doen we dat eigenlijk? Mensen ontmoeten die zich doorgaans niet in onze ‘normale sociale kring’ bevinden? Juist die ontmoetingen kunnen zo verrassend zijn, soms onverwachts en bieden ons nieuwe indrukken en ervaringen waarvan we kunnen leren.

Door corona is er een sterker besef ontstaan dat we elkaar nodig hebben, ongeacht culturele achtergrond, inkomens-, opleidingsverschillen of geaardheid. Er is meer aandacht voor sociaal welzijn gekomen en we zien het zorgen voor elkaar als dat nodig is toenemen, ook buiten de eigen kring.

Wat doet dat met ons en wat brengt ons dat? Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen en we dromen graag verder met je hoe we ons meer kunnen verbinden met mensen buiten onze eigen kring. Hoe zou ons leven er dan uitzien en wat zou het ons kunnen brengen?

We verkennen het graag met je tijdens het dialoogdiner op 12 oktober a.s. van 18:00 uur tot uiterlijk 21:00 uur in buurthuis De Mussen in Den Haag óf online.

Lees verder op de aanmeldpagina >>

Nieuws

Prijsuitreiking Ambassade van de Verdraagzaamheid 2021

De nominaties zijn bekend

De prijsuitreiking is een initiatief van de Stichting Eén Land Eén Samenleving in samenwerking met het Paleis van de Verdraagzaamheid, met steun van de Haëlla Stichting en onder auspiciën van de Nederlandse Commissie van UNESCO.

Bekijk alle genomineerden!

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Steun ons met een donatie

Help jij één land één samenleving met je donatie? Word donateur of steun on met een eenmalige donatie!