Pleitbezorgers

Jos van Kemenade

Jos van Kemenade was vanaf de oprichtingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam betrokken bij Eén Land Eén Samenleving. We hebben dan ook met verdriet kennisgenomen van zijn overlijden. We zijn dankbaar dat hij – samen met onze oprichters Hans Dijkstal en Mohamed Rabbae – aan de wieg heeft gestaan van onze beweging en deze als pleitbezorger altijd heeft gesteund.