Algemene privacyverklaring Stichting één land één samenleving

De Stichting één land één samenleving verwerft, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we je informeren over de manier waarop we dat doen.

We verwerken de contactgegevens van degenen die zich bij de Stichting hebben gemeld als sympathisant of donateur, degenen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief of degenen die zich hebben aangemeld voor de ontmoetingsdiners in het kader van ons project Leer je Landgenoten Kennen. De Stichting werkt volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking.

De gegevens die wij verwerken zijn contactgegevens (naam, adres, woonplaats, email). Bij donateurs bewaren we ook de bankgegevens. In het kader van het project “Leer je Landgenoten Kennen” bewaren we ook de gegevens die jijzelf hebt ingevuld op het aanmeldformulier waarin je aangeeft welke landgenoot je zou willen ontmoeten. We gebruiken je gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. We gebruiken persoonsgegevens vooral om de organisatie van onze projecten mogelijk te maken. Ook gebruiken we persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief aan onze contacten. Voor de ontmoetingsdiners in het kader van ons project “Leer je Landgenoten Kennen” gebruiken we de gegevens ook om een goede match te kunnen maken met een interessante en passende gesprekspartner.

De Stichting één land één samenleving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De Stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Wel wordt bij het project “Leer je Landgenoten Kennen” jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer aan de beoogde gesprekspartner verstrekt zodat jullie met elkaar een afspraak kunnen maken voor een etentje. De gegevens van de deelnemers aan het project “Leer je Landgenoten Kennen” worden ook verstrekt aan onze samenwerkingspartner “Het Nationaal Integratiediner”, zodat je kan worden uitgenodigd voor het jaarlijkse event van het Nationaal Integratiediner.

Jouw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers of bestuursleden van de Stichting één land één samenleving. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Inzage en verwijdering gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

We houden je gegevens graag actueel. Daarom stellen we het op prijs als je ons informeert als er een wijziging is in jouw situatie. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting één land één samenleving. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens sturen naar: secretaris@eenlandeensamenleving.nl

De privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. Je kunt steeds de actuele privacyverklaring vinden op onze website www.eenlandeensamenleving.nl. De privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 25 juni 2018.