activiteiten één land één samenleving

Eén land één samenleving richt haar activiteiten op het tot stand brengen van een politiek en maatschappelijk klimaat dat in de Nederlandse samenleving een tolerant medeburgerschap kan dragen. De beweging is georganiseerd als een netwerk dat zich richt op de volgende activiteiten:

  • Uitwisseling van positieve informatie.
  • Organiseren van ontmoetingsactiviteiten
  • Stimuleren van dialoog en informatief debat.
  • Advisering van maatschappelijke organisaties en instituties over de acceptatie van diversiteit en ‘eenheid in verscheidenheid’.