de stichting

In 2006 is de beweging ‘één land één samenleving’ opgericht als antwoord op de toenemende intolerantie in de samenleving. Vanuit een breed politiek draagvlak werd op 4 april 2006 het manifest één land één samenleving gelanceerd. Het initiatief daartoe kwam van Hans Dijkstal en Mohamed Rabbae die bij alle verschillen in politieke opvatting één grote zorg deelden: de verruwing van het publieke debat over integratie van gemigreerde bevolkingsgroepen in Nederland en daarmee samenhangende knelpunten in beleid en uitvoering.

De spanningen in de maatschappij zijn onverminderd actueel. In de politieke verhoudingen sinds de Tweede Kamerverkiezingen van juni 2010 worden die weerspiegeld. Tegelijkertijd vraagt de huidige politieke en maatschappelijke realiteit een herbezinning. Belangrijk blijft het streven naar open dialoog en respect over en weer van alle betrokkenen. Mede gezien het verharde maatschappelijke klimaat van de laatste jaren is duidelijk dat bijdragen aan het maatschappelijk debat van één land één Samenleving onmisbaar zijn. Juist nu klemt dan ook de noodzaak deze brede maatschappelijke beweging te continueren.

Wij nodigen u uit om u bij deze beweging aan te sluiten. Voor de toekomst van Nederland!

U kunt dit doen door de visie van één land één samenleving verder uit te dragen, door uw handtekening te plaatsen onder het Manifest, door u aan te melden voor een werkgroep of door ons financieel te ondersteunen.

De stichting één land één samenleving is een non-profit organisatie. Het bestuur ontvangt geen vergoeding en de stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Jaarlijks wordt door de stichting financiële verantwoording afgelegd.