landelijke werkgroepen

 

Werkgroep Communicatie

De werkgroep richt zich op het duidelijk communiceren van de boodschap van één land één samenleving. Zowel actief als reactief is de werkgroep betrokken bij de communicatieve activiteiten. Naast traditionele media is de werkgroep communicatie verantwoordelijk voor de website en voor één land één samenleving op sociale media.

Door de lancering van de nieuwe website op 20 april 2012 zijn de mogelijkheden gecreëerd om informatie te delen en onze kernboodschap stevig over het voetlicht te brengen. De website is een thuishonk voor alle mensen die zich betrokken voelen bij het manifest en het doel van één land één samenleving. Het is een podium voor regionale en landelijke initiatieven om onze samenleving een positieve boost te geven. Website en sociale media zoals Twitter en Facebook worden beheerd door de mediagroep.

Oproep!

Graag ontvangen we suggesties en informatie om op de website te plaatsen:

  • Lokale, regionale en landelijke verwante organisaties
  • Relevante lokale/regionale nieuwsberichten
  • Mooie, positieve voorbeelden
  • Individuele ervaringen
  • Boekentips
  • Adressen

Contactpersonen: Anouk Dijkstal en Al M’charek communicatie@eenlandeensamenleving.nl

Werkgroep Projecten

De werkgroep Projecten bedenkt en ondersteunt concrete projecten van één land één samenleving die landelijk of regionaal worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Oproep!

Heb je ideeën voor activiteiten, middelen of werkvormen: laat het ons weten. Ben je betrokken bij aanverwante organisaties: neem contact op om samenwerking tot stand te brengen.

Contactpersoon: Lex Rietveld projecten@eenlandeensamenleving.nl

Werkgroep Onderwijs

De werkgroep onderwijs werkt aan een plan om het onderwijs te betrekken bij het doel van één land één samenleving: het bevorderen van burgerschap, respect, tolerantie, verbondenheid, dialoog. De groep focust ook op de kernbegrippen identiteit en vertrouwen. Ze richt zich op alle niveaus van onderwijs, van basis- t/m universitair onderwijs en van peuters t/m (jong) volwassenen. Ze zoekt – naast onderwijsinstellingen – samenwerking met (sociaal) culturele organisaties en kunststichtingen.

Oproep!

Werk je in een van deze gebieden of heb je er connecties? Heb je mooie voorbeelden voor op de website: meld je bij de werkgroep.

Contactpersoon: Anne Swart onderwijs@eenlandeensamenleving.nl

Werkgroep Fondsenwerving

De werkgroep fondsenwerving richt zich op het vinden van fondsen en sponsoring voor één land één samenleving. Zij richt zich met name op organisaties/bedrijven die een groot belang hebben bij een goed functionerende multi-etnische samenleving en een herstel van het open en gastvrije imago van Nederland in het buitenland. De steun kan zowel geld als in allerhande middelen gegeven worden.

Oproep!

Ideeën, suggesties en vrijwilligers zijn van harte welkom!

Contactpersoon: Lex Rietveld financieel@eenlandeensamenleving.nl