kernboodschap

 

één land één samenleving richt zich op een Nederlandse samenleving, die kracht put uit de aanwezigheid van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Doel is vanuit die verscheidenheid positieve initiatieven te bevorderen en talent dat door mensen wordt ingebracht te stimuleren.

Door de eeuwen heen heeft immigratie de sociale en economische kracht van voortvarende landen in de wereld vergroot; zo ook in Nederland. Om die toegevoegde waarde van nieuwkomers tot zijn recht te laten komen zijn respect en tolerantie een basisvoorwaarde. Allen kunnen samenleven op grond van de beginselen van onze Nederlandse rechtsorde: gelijkwaardigheid, wederzijds respect en de burgerrechten. Alleen zo wordt Nederland sterker.

één land één samenleving richt zich op een Nederlandse samenleving, die kracht put uit de aanwezigheid van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden.

Openheid naar andere culturen leidt tot een rijkere samenleving.

Samenleven in eenheid èn verscheidenheid heeft een positief rendement.

Door de eeuwen heen zijn mensen met diverse culturele achtergronden in de Nederlandse samenleving geïntegreerd. Zij hebben Nederland sterk gemaakt.

Samen leven en samen werken vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor een ieders toegevoegde waarde. Die houding is gebaseerd op de  beginselen van onze Nederlandse rechtsorde: gelijkwaardigheid, wederzijds respect en de grondrechten. Alleen zo wordt Nederland sterker.

De verscheidenheid in onze maatschappij is een feit. Alleen door daarvoor open te staan wordt Nederland sterker.

 

Onderteken het manifest en kijk wat u zelf kunt doen voor een positieve samenleving.