één land één samenleving

één land één samenleving vindt dat wij in Nederland weer meer oog zouden moeten hebben voor de kracht  van een samenleving die bestaat uit mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden. We praten nu best vaak over problemen en moeilijkheden. Maar we vergeten te praten over successen. Terwijl de voorbeelden voor het oprapen liggen. Dat is jammer. Als we ons afsluiten in plaats van de kansen van diversiteit te zien,  doen we onszelf te kort. Want we hebben al dat diverse talent nodig om de sociale en economische kracht van Nederland  in de wereld te vergroten. Samen leven en samen werken kan alleen als je elkaars toegevoegde waarde ziet.  En tolerant naar elkaar bent. Niet om te gedogen wat niet goed is. Wel om vast te houden aan belangrijke principes van onze rechtstaat: gelijkwaardigheid, wederzijdse acceptatie en respect. Wij vinden dat we die als Nederlanders moeten koesteren. In onze houding naar anderen. En in de manier waarop we met en over elkaar praten. Het is wat Nederland sterk maakt.