Doorlopende Machtiging


 • Naam Stichting één land één samenleving
  Adres
  Berkenrodestraat 50
  2012 LC Haarlem
  Nederland
  Incassant ID NL92 INGB 0005 3175 53
 • De minimum jaarbijdrage is 20 euro
 • Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Eén land één samenleving een maal per jaar een incasso opdracht te sturen naar uw bank om een maal per jaar het door opgegeven bedrag van uw rekening af te schijven van (minimaal 20 euro) overeenkomstig de opdracht van Stichting Eén land één samenleving. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarde
 • Handtekening

   

  ----------------------------------------------------

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.