De nuance moet terug in het integratiedebat

 Gepubliceerd in Trouw op 21 april 2012 Deze week deed de PVV in Den Haag het voorstel om immigranten contractueel een assimilatieverplichting op te leggen omdat er in de stad nu meer allochtonen wonen dan autochtonen.   De gedachte erachter stoelt op drie misvattingen: die andere identiteit is per definitie bedreigend, assimilatie is afdwingbaar, en integratie vindt alleen plaats als je die forceert. Wie z'n angst of argwaan even opzijzet, kan zien dat de werkelijkheid anders is. Culturele en etnische verscheidenheid is in Den Haag en daarbuiten een feit. Die kan dus niet per … [Lees meer...]

Franse verzetsheld Stéphane Hessel: “Pik dit niet langer!”

woensdag 11 mei 2011 De 93-jarige Hessel vindt dat we ons als burger kwaad moeten maken.  Voor onverschilligheid is geen ruimte, voor verontwaardiging des te meer. Stéphane Hessel, Neem het niet!, vertaald door Hannie Vermeer-Pardoen, uitgeverij Van Gennep, Amsterdam, 32 blz., 3,95 euro, ISBN 9789461640383. Stéphane Hessel © ImageGlobe   Stéphane Hessel, die zich inspireert op de waarden die het verzet huldigde, pleit er in zijn pamflet Indignez-vous! (in het Nederlands verschenen als Neem het niet!) voor dat de mensen weer citoyens zouden worden, die hun stem verheffen en … [Lees meer...]

Het land waar ik wil wonen

 Ik ben bang dat ik straks woon in een land waarin ik niet wil wonen. In een land dat fundamenteel veranderd is door een dynamiek van op elkaar inwerkende krachten, losgemaakt door politici, media en mensenmassa’s en resulterend in een gebrek aan de meest basale vorm van moreel besef. In een land waaraan niemand schuldig is maar waarvan iedereen zich afvraagt hoe het in Gods of in Allahs naam zover heeft kunnen komen.   Ik wil wonen in een land waarin niet de behoefte wordt gevoeld het recht op belediging te verdedigen. Want het recht op belediging is een belachelijk recht om voor op te … [Lees meer...]