• Samenleven in eenheid èn verscheidenheid heeft een positief rendement.

  • Begrip voor elkaars achtergronden en waardering voor een ieders toegevoegde waarde.

 

één land één samenleving maakt zich sterk voor een Nederland dat kracht put uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor een ieders toegevoegde waarde. De basis ligt in gelijkwaardigheid en wederzijds respect. 

De laatste tijd staan die beginselen onder druk. Tolerantie wordt gezien als zwakte, diversiteit als gevaar. Eén land één samenleving wil weerstand bieden tegen die druk. Als boven-politieke beweging laten we zien hoe samenleven in eenheid en verscheidenheid mooi kan zijn. Het doel is mensen daadwerkelijk met elkaar te verbinden.

Spreekt dit aan? Wie mee wil bouwen aan een respectvolle samenleving wordt hierbij opgeroepen te tekenen voor één land één samenlevingdonateur te worden of zich als vrijwilliger in te zetten.

Nationaal Integratiediner 2019

In het kader van het Nationaal Integratiediner organiseert Een Land Een Samenleving op donderdag 10 oktober opnieuw drie grote integratiediners. We organiseren het Nationaal Integratiediner in Den Haag, Leiden en Rotterdam. Kom je ook? Meld je aan via Aanmelden Nationaal Integratiediner

Nieuws

Door de eeuwen heen zijn mensen met diverse culturele achtergronden in de Nederlandse samenleving geïntegreerd. Zij hebben Nederland sterk gemaakt.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Steun ons met een donatie

Help jij één land één samenleving met je donatie? Word donateur of steun on met een eenmalige donatie!