Homepage

één land één samenleving

één land één samenleving maakt zich sterk voor een Nederland dat kracht put uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor een ieders toegevoegde waarde. De basis ligt in gelijkwaardigheid en wederzijds respect. 

De laatste tijd staan die beginselen onder druk. Tolerantie wordt gezien als zwakte, diversiteit als gevaar. Eén land één samenleving wil weerstand bieden tegen die druk. Als boven-politieke beweging laten we zien hoe samenleven in eenheid en verscheidenheid mooi kan zijn. Het doel is mensen daadwerkelijk met elkaar te verbinden.

Spreekt dit aan? Wie mee wil bouwen aan een respectvolle samenleving wordt hierbij opgeroepen te tekenen voor één land één samenleving, donateur te worden of zich als vrijwilliger in te zetten.


Artikel 50 lezing 30 maart 2017

‘DE LEDEN STEMMEN ZONDER LAST’

zelfstandigheid en zelfbewustheid van leden van de
Staten-Generaal in het tijdperk van social media

door Prof. mr. E.C.M. Jurgens

Lezing en studentendebat

Onze grondwet dreigt kracht te verliezen als vanzelfsprekend en onwrikbaar baken voor het rechtsdenken in Nederland. Burgers maar ook leden van het parlement - die de eed op de Grondwet hebben afgelegd - lijken de waarde en betekenis van artikelen in de grondwet niet meer zo goed te kennen. Of eraan voorbij te willen gaan als dat past bij politiek gewin of waan van de dag.

[Lees meer..]


Hoogtepunten eerste Artikel 50 Lezing | Prof. Mr. Bas de Gaay Fortman 26 maart 2015
php developer india

INITIATIEVEN

  • De Sportbank | De Sportbank richt zich op het versterken van de dialoog en de verbinding tussen 'nieuwe' en 'oude' Nederlanders, waardoor (zelf)participatie wordt vergroot. 

[Lees meer ...]

MEER ARTIKELEN