Homepage

één land één samenleving

één land één samenleving maakt zich sterk voor een Nederland dat kracht put uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Samen leven vraagt ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor een ieders toegevoegde waarde. De basis ligt in gelijkwaardigheid en wederzijds respect. 

De laatste tijd staan die beginselen onder druk. Tolerantie wordt gezien als zwakte, diversiteit als gevaar. Eén land één samenleving wil weerstand bieden tegen die druk. Als boven-politieke beweging laten we zien hoe samenleven in eenheid en verscheidenheid mooi kan zijn. Het doel is mensen daadwerkelijk met elkaar te verbinden.

Spreekt dit aan? Wie mee wil bouwen aan een respectvolle samenleving wordt hierbij opgeroepen te tekenen voor één land één samenleving, donateur te worden of zich als vrijwilliger in te zetten.


Artikel 50 grondwetlezing 10 maart 2016

Gert-Jan Segers, voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie | Coreferent bij lezing Ernst Hirsch Ballin ‘Het gehele Nederlandse volk: dus alle burgers?
Dames, heren,

Dank voor de gelegenheid om hier te mogen spreken en een aantal opmerkingen en waarnemingen aan het betoog van de vorige spreker te mogen toevoegen.

[Lees meer..]


Hoogtepunten eerste Artikel 50 Lezing | Prof. Mr. Bas de Gaay Fortman 26 maart 2015
php developer india

INITIATIEVEN

  • De Sportbank | De Sportbank richt zich op het versterken van de dialoog en de verbinding tussen 'nieuwe' en 'oude' Nederlanders, waardoor (zelf)participatie wordt vergroot. 

[Lees meer ...]

MEER ARTIKELEN